Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3652]

This is an old revision of LayerGoogleStyleMap made by JozefVince on 2011-05-13 19:13:13.

 

Google Style OSM Map
pre z8 az z16 - aktualizavaná sporadicky (podľa požiadaviek používateľov)

URL pre zariadenia http://www.freemap.sk/layers/google/{z}/{y}/{x}.png

Porovnaie Google Style OSM Map vs. Freemap Atlas
Google Style OSM MapFreemap Atlas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki