Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3653]

This is an old revision of LayerGoogleStyleMap made by JozefVince on 2011-05-13 19:15:54.

 

Google Style OSM Map
pre z8 az z16 - aktualizovaná sporadicky (podľa požiadaviek používateľov)

URL pre zariadenia http://www.freemap.sk/layers/google/{z}/{y}/{x}.png

Porovnanie Google Style OSM Map vs. Freemap Atlas
Google Style OSM MapFreemap Atlas


Mapa bola vyrobená pomocou programu MaperitiveRenderer Maperitive, použitím mierne modifikovaného štýlu GoogleMaps, ktorý nájdete aj v inštalačkách programu MaperitiveRenderer Maperitive.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki