Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3155]

This is an old revision of MiMiNo made by MiMiNo on 2010-07-08 19:32:30.

 

Debilníček ;)

http://proxy.freemap.sk/google/ - použitie OSM v Google Maps engine
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki