Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3172]

This is an old revision of MiMiNo made by MiMiNo on 2010-07-20 08:43:55.

 

Debilníček ;)


http://proxy.freemap.sk/google/ - použitie OSM v Google Maps engine
http://www.radarvirtuel.com/ - mapa lietadiel vo vzduchu
http://sandbox.freemap.sk/mapnik/ - kapor WMS, porovnanie s hiking.sk, turisticke chodniky bez relacii
http://sandbox.freemap.sk/MapOf/ - vygenerovanie obrázku z časti mapy (napr. pre kontrolu v teréne)

Postup hromadnej opravy dát:
  1. základná http linka je http://xapi.openstreetmap.org/api/0.6/
  2. ako parameter sa zadáva napr.: *[source_ref=www.scc.sk]
  3. vygenerovaný OSM súbor otvoriť cez JOSM.
  4. nájsť dáta cez CTRL-F a opraviť ich
  5. upload

Príklady použitia sú na: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Xapi
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki