Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3461]

This is an old revision of SupisneCislaKapor made by nail on 2011-01-09 18:18:19.

 

Súpisné čísla - Čísla parciel


Táto stránka má za cieľ dokumentovať snahu o získanie databázy priradenia súpisných čísiel domov v obci k číslam parciel od MsÚ/OcÚ a následného importu súpisných čísiel do OSM.

Názov obceOkresStavKto
KobeliarovoRožňavaObec údajne takouto databázou nedisponuje (apríl 2010)Jose
PiešťanyPiešťanyStanovisko mesta: databáza nebude poskytnutá (máj 2010)Jose
ŠandalStropkovImport do osm 23.4.2010Jose
UličSninamail 6. Jan 2011nail
Bela nad CirochouSninamail cez ofic web obce 7. Jan 2011nail

--
Kataster
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki