Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3845]

This is an old revision of SupisneCislaKapor made by nail on 2011-08-31 12:21:50.

 

Súpisné čísla - Čísla parciel


Na Slovensku upravuje označovanie domov zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vykonávajúca vyhláška č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Vyhláška sa podľa svojho textu vzťahuje na pozemné stavby v zmysle Stavebného zákona, teda budovy.

Podľa zákona je obec povinná na vlastné náklady evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel, tieto čísla stavbám určovať a stavby týmito číslami označovať tabuľkami rovnakého vzoru; súpisnými číslami musí obec stavby označovať vždy, "<span style="color: red; background-color: white;padding: 2px; border: 2px solid red;margin:1px;">orientačnými</span> číslami len ak tak rozhodne (podmienkou je však existencia ulíc __**označených názvami**__). __**Podoba tabuliek je teda výlučne na rozhodnutí obci**__, ktorá je však povinná dbať, aby boli všetky tabuľky rovnakého vzoru. <span style="color: black; background-color: white;padding: 2px; border: 2px solid black;margin:1px;">Súpisné</span číslo má každá budova. Pokiaľ sa v obci uplatňuje označovanie <span style="color: red; background-color: white;padding: 2px; border: 2px solid red;margin:1px;">orientačnými</span> číslami, má <span style="color: red; background-color: white;padding: 2px; border: 2px solid red;margin:1px;">orientačné</span> číslo každý vchod. Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne čísla a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu <span style="color: red; background-color: white;padding: 2px; border: 2px solid red;margin:1px;">orientačných</span> čísiel. Časť obce, ktorá má vlastné katastrálne územie, môže mať samostatné číslovanie budov <span style="color: black; background-color: white;padding: 2px; border: 2px solid black;margin:1px;">súpisnými</span číslami a <span style="color: red; background-color: white;padding: 2px; border: 2px solid red;margin:1px;">orientačnými</span> číslami. (source: [[http://sk.wikipedia.org/wiki/Ozna%C4%8Dovanie_budov#Slovensko Wikipedia]]) budova na slovensku moze mat 3 cisla: ||<div style="background-color: lightgray;padding:2px;margin:2px"><p style="color: red; background-color: white;padding: 2px; border: 2px solid red;margin:1px;text-align:center;">orientačné</p></div>||cislo unikatne v ramci ulice, cervene pismo na bielej tabulke||{{image url="http://freemap.kayle.sk/orientacne_cislo.jpg" title="orientačné číslo" alt="červené číslo na bielom podklade" width="50" height="50"}}|| ||<div style="background-color: lightgray;padding: 2px;margin:2px"><p style="color: black; background-color: white;padding: 2px; border: 2px solid black;margin:1px;text-align:center;">súpisné</p></div>||||{{image url="http://freemap.kayle.sk/supisne_cislo.jpg" title="súpisné číslo" alt="čierne číslo na bielom podklade" width="50" height="50"}}|| ||<div style="background-color: lightgray;padding:1px;margin:1px"><div style="background-color: blue;padding: 1px;margin:1px"><p style="color: white; background-color: blue;padding: 2px; border: 2px solid white;margin:2px">evidenčné</p></div></div>
""
existovali do 31.12.1998 (vyhláška MV SR č. 347/1997 Z. z. - ide o zrušenie tzv. evidenčného čísla a jeho nahradenie súpisným číslom PDF - §8 ods. 1)

Táto stránka má za cieľ dokumentovať snahu o získanie databázy priradenia súpisných čísiel domov v obci k číslam parciel od MsÚ/OcÚ a následného importu súpisných čísiel do OSM.

Názov obceOkresStavKto
Adamovské KochanovceTrenčínDatabáza poskytnutá, t.č. nie je zdigitalizovaná mapa katastra (január 2011)Jose
KobeliarovoRožňavaObec údajne takouto databázou nedisponuje (apríl 2010)Jose
PiešťanyPiešťanyStanovisko mesta: databáza nebude poskytnutá (máj 2010)Jose
ŠandalStropkovImport do osm 23.4.2010Jose
Prievidza (Hradec, Malá a Veľká Lehôtka)Prievidzamail 3. január 2011; dáta poskytnuté 4. januára 2011;
Prievidza import 4.4.2011
kayle
BojnicePrievidzažiadosť zaslaná 5.4.2011;súhlasili so zaslaním dát, ale ani po opakovanej urgencii do 20.6.2011 dáta nezaslalikayle
Partizánske (Malé Bielice, Veľké Bielice, Návojovce)Partizánskežiadosť zaslaná 8.4.2011; dáta poskytnuté 19.4.2011 (len ulica a súpisné/orientačné, parcelu nemajú)kayle
Dlhé nad CirochouSninaemail 30.august 2011, mailto:obecdlhe@stonline.sk mail, web OSMnail
BudimírKosicemail 30.august 2011, obecbudimir@netkosice.sk mail, OSMnail
Belá nad CirochouSninamail cez ofic web obce 7. Jan 2011,30. augusta 2011 OSMnail
UličSninamail 6. Jan 2011,30.august 2011 mailto:obeculic@stonline.sk mail. web, OSMnail
PapradnoPovažská Bystricaimport august 2011Malin


TODO:
Názov obceOkresInfo
BrezovecSninano mail web
ČukalovceSninano mail web
DúbravaSninamail 30.august 2011, obecdubrava@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSMnail
HostoviceSninano mail web
Hrabová RoztokaSninamailto:bechrabovaroztoka@stonline.sk mail, web
JalováSninano mail web
Kalná RoztokaSninamailto:obeckalnaroztoka@stonline.sk mail - nefunguje , web
KlenováSninamailto:obecklenova@stonline.sk mail, web
KolbasovSninano mail web
KolonicaSninamailto:obeckolonica@stonline.sk mail, web
LadomírovSninano mail web
MichajlovSninamailto:obecmichajlov@stonline.sk mail - nefunguje, web
Nová SedlicaSninamailto:obec.novasedlica@stonline.sk mail, web
OsadnéSninano mail web
ParihuzovceSninano mail web
PčolinéSninano mail web
PichnéSninamailto:obecpichne@stonline.sk mail, web
PríslopSninamailto:obecprislop@stonline.sk mail, web
RuninaSninano mail web
Ruská VolováSninano mail web
Ruský PotokSninano mail web
StakčínSninamailto:oustakcin@stonline.sk mail, mailto:stakcin@obce-mesta.sk mail2, web, www.stakcin.sk ofic. web
Stakčínska RoztokaSninamailto:stakcinskaroztoka@stonline.sk mail - nefunguje , web
StrihovceSninamailto:obecstrihovce@stonline.sk mail, web
ŠmigovecSninano mail web
TopoľaSninamailto:obectopola@stonline.sk mail, web
UbľaSninamailto:obecubla@stonline.sk mail, web
Uličské KrivéSninamailto:obec.ulickrive@stonline.sk mail, web
ZbojSninamailto:obeczboj@stonline.sk mail, web
Zemplínske HámreSninamailto:zemplinskehamre@stonline.sk mail, web, www.zemplinskehamre.sk ocif. web

--
draft:


Vec: žiadosť o sprístupnenie údajov

v zmysle zákona číslo 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám týmto žiadame o zaslanie elektorickou formou databázu súpisných a orientačných čísiel jednotlivých parciel v katastri, za účelom začlenenia do databázy Openstreetmap. Veríme, že vzhľadom na to že podľa zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení § 2c odsek (1) máte povinnosť túto databázu viesť, je k dispozícii v dostatočnej kvalite.

V prípade technických nejasnosti postupujte prosím v zmysle zákona č. 275/2006 Zz alebo nás neváhajte kontaktovať

Tešiac sa na vylepšenie mapy Vašej obce

tím Freemap Slovakia

--
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=730

Musia to sprístupniť bezodkladne, (najneskôr však do 8 pracovných dní).

V prípade, že žiadosť zamietnu, treba dať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti

ak dáta nemajú v "rozumnej" kvalite, upozorniť na nedodržiavanie zákona 269/1990, a že vieme pomôcť (TODO text)

ak dáta majú ale nechcú ich dať, môžu zamietnuť iba podľa bodov:

--
Kataster
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki