Revision [4390]

This is an old revision of API made by MichalPalenik on 2012-10-05 11:16:56.

 

úvodný popis, aké API ponúka portál FreemapSlovakia:

EmbeddedFreemap - mapa na Vašu stránku

stiahnutie POI, múzeá na celom Slovensku (čiarkou sa dá oddeliť viacero kategórií)

routovanie: 17.10713/48.14578|17.11048/bicycle/fastest&Ajax= napr

geocoding: ???

stiahnutie relácie ako GPX

url na tile: LayerAllInOne

priamy odkaz na mapu s markerom

čo ešte máme?
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki