Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for AkviziciaDat
[5265] 2017-09-09 20:12:37 by kayle [aktualizácia]
[5088] 2016-08-21 22:46:30 by Jose1711 [preklepy a diakritika]
[4966] 2015-04-10 18:22:12 by SanoZ
[4508] 2013-03-13 17:18:21 by nail
[4507] 2013-03-13 17:18:05 by nail
[4502] 2013-03-13 13:50:15 by nail
[4424] 2012-11-19 21:17:43 by KandyTalbot [CategoryDatoveZdroje]
[3750] 2011-08-17 15:04:03 by nail
[3745] 2011-08-17 14:51:48 by nail
[3737] 2011-08-12 14:15:16 by nail
[3726] 2011-08-12 13:57:47 by nail
[3721] 2011-08-12 13:51:07 by nail
[3717] 2011-08-12 12:42:25 by MartinZdila
[3716] 2011-08-12 12:40:44 by nail
[3708] 2011-08-12 12:06:06 by nail
[3707] 2011-08-12 12:04:40 by nail [mozne/nepovolene zdroje]
[3642] 2011-05-04 15:14:34 by JozefVince
[3069] 2010-05-19 11:40:50 by MichalPalenik [EEA]
[2947] 2010-04-20 18:29:39 by MichalPalenik
[2883] 2010-04-12 11:01:47 by MichalPalenik
[2634] 2010-02-02 17:26:06 by MichalPalenik
[2609] 2010-02-01 10:00:28 by MichalPalenik
[2608] 2010-02-01 09:59:55 by MichalPalenik [kapor import]
[2352] 2009-10-29 22:57:40 by MichalPalenik [CLC]
[2309] 2009-10-26 10:42:43 by MichalPalenik
[2217] 2009-08-08 09:53:58 by MichalPalenik
[2168] 2009-07-30 10:24:56 by MichalPalenik
[2093] 2009-07-16 12:19:37 by MichalPalenik
[2086] 2009-07-15 19:00:06 by MichalPalenik
[2049] 2009-07-09 15:07:26 by MichalPalenik
[1976] 2009-06-29 15:49:45 by JozefVince
[1975] 2009-06-29 15:30:49 by MichalPalenik
[1721] 2009-04-16 16:10:37 by MichalPalenik
[1526] 2009-03-10 15:05:37 by MichalPalenik
[1456] 2009-03-03 20:26:22 by JozefVince
[1451] 2009-03-03 11:36:25 by MichalPalenik
[1440] 2009-03-02 11:33:46 by NickN17
[1352] 2009-02-26 12:52:37 by MichalPalenik
[1305] 2009-02-24 10:24:46 by MichalPalenik
[1304] 2009-02-24 10:24:14 by MichalPalenik
[1192] 2009-02-12 14:25:30 by JozefVince
[1190] 2009-02-12 14:03:51 by MichalPalenik
[1189] 2009-02-12 13:58:54 by MichalPalenik
[991] 2009-01-07 00:11:08 by MichalPalenik
[797] 2009-01-02 12:57:41 by JozefVince
[703] 2008-12-23 19:22:04 by MichalPalenik
[702] 2008-12-23 19:15:41 by MichalPalenik
[700] 2008-12-23 19:02:25 by MichalPalenik
[510] 2008-11-19 10:18:36 by MichalPalenik
[212] 2008-06-28 08:46:27 by SanoZ
[202] 2008-06-25 15:16:09 by SanoZ
[187] 2008-05-25 07:36:51 by SanoZ
[103] 2008-03-21 11:13:53 by SanoZ
[75] 2008-03-19 16:28:41 by JozefVince
[74] 2008-03-19 15:56:22 by SanoZ
[73] 2008-03-19 15:52:23 by SanoZ
[69] 2008-03-19 07:20:49 by SanoZ
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki