Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for AkviziciaDatSsj
[3644] 2011-05-04 15:17:35 by JozefVince
[3643] 2011-05-04 15:17:23 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki