Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Ako písať nový layer s bodovými údajmi


Ideme vykresliť nový layer s bodovými údajmi (napr LayerCastles, LayerWikipedia, LayerGeocaching,....). Jedná sa o údaje importované zo serverov tretích strán.

Základné nastavnia


jednorazové:


pravidelne menené:

stĺpce tabuľky
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki