Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for CategoryInMedia
[2562] 2010-01-18 08:22:54 by MichalPalenik
[2561] 2010-01-18 08:21:44 by MichalPalenik
[1592] 2009-03-19 15:08:35 by JozefVince
[1426] 2009-02-27 14:38:25 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki