Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Freemap Slovakia v médiáchKam písať motivačné a iné články:


Čo o nás napísali..alebo čo sme o sebe šírili :)
The following 5 page(s) belong to CategoryInMedia

Konferencie [Konferencie]
Media2009Marec [Media2009Marec]
TlacoveSpravy [TlacoveSpravy]
TlacoveSpravy2008Decemper [TlacoveSpravy2008Decemper]
TlacoveSpravy2009Januar [TlacoveSpravy2009Januar]


CategoryCategory všetky kategórie
TlacoveSpravy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki