Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for CategorySoftware
[1992] 2009-07-02 11:32:05 by MichalPalenik
[1392] 2009-02-27 14:00:17 by JozefVince
[1281] 2009-02-22 19:17:49 by JozefVince
[1279] 2009-02-22 19:16:46 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki