Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Pages linking to CategorySoftware


FreemapLocationLocus
GPSBabel
GpsMid
Gpsvp
HomePage
JOSM
JTileDownloader
MicroMappingParty
NaviPOWM
OSMTracker
OSMTrackerAndroid
OziExplorer
Potlatch
TrackMyJourney
TrekBuddy
WhereAmI
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki