Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for DevBugListHistory
[1546] 2009-03-15 22:54:47 by JozefVince
[1245] 2009-02-19 22:48:57 by NickN17
[1124] 2009-01-16 20:55:28 by JozefVince
[976] 2009-01-06 12:17:11 by JozefVince
[800] 2009-01-02 13:41:50 by JozefVince
[798] 2009-01-02 13:40:28 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki