Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
DevBugListHistory
< Spat na DevBugList

História starších hotových vecí z DevBugList-u

- 20090227 - Pre Sninu zobrazuje odkaz na Poloniny.- poloniny majú niekoľko súradníc, lepšie parsovanie to možno spraví, spravilo este updatnut freemap, hotovo

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki