Konfigurácia

DiSK:

 1. vytvoriť adresár, kde budú uložené súbory:
   
 2. stiahnuť kód z github.com:
   
 3. skopírovať freemapdiskclient.conf.linux do freemapdiskclient.conf:
   
  a zmeniť v ňom riadok na:
  WorkingDirectory=/tmp/disk1/
 4. skopírovať authentication.conf.example do authentication.conf a nastaviť prihlasovacie údaje (registrovanie/reset hesla):
  DiSKUsername=meno.priezvisko%40server.sk
  DiSKPassword=tajneHeslo

Tip

Ak chceme mať spustených viac DiSK inštancií (maximálne 1 DiSK na 1 fyzické CPU jadro):
 1. skopírovať existujúceho klienta:
   
 2. v súbore freemapdiskclient.conf zmeniť:
  WorkingDirectory=/tmp/disk2/
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki