Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Overenie inštalácie DiSKu

 1. v konfiguračnom súbore freemapdiskclient.conf zmeniť:
  LayerUpload=0
 2. spustiť renderovanie:
  perl tilesGen.pl xy 2260 1404
  Ak renderovanie nevypíše žiadnu chybu a v adresári WorkingDirectory su vytvorené podadresáre:
  cycleways_12_2260_1404.dir
  naucho_12_2260_1404.dir
  ski_12_2260_1404.dir
  tilesh_12_2260_1404.dir
  tiles_12_2260_1404.dir
  trails_12_2260_1404.dir
  transport_12_2260_1404.dir
  kde každý z nich obsahuje veľa PNG súborov, napr. adresár tiles_12_2260_1404.dir:
  tiles_12_2260_1404.png
  tiles_13_4520_2808.png
  tiles_13_4520_2809.png
  tiles_13_4521_2808.png
  tiles_13_4521_2809.png
  tiles_14_9040_5616.png
  tiles_14_9040_5617.png
  tiles_14_9040_5618.png
  tiles_14_9040_5619.png
  tiles_14_9041_5616.png
  ...
  a súbor tiles_12_2260_1404.png vyzerá byť vizuálne v poriadku (nie je celý biely/šedý/čierny, viď príklady nižšie), inštalácia je úspešne dokončená.
 3. vrátiť späť zmeny v konfiguračnom súbore freemapdiskclient.conf:
  LayerUpload=1
 4. a nakoniec prihlásiť DiSK na pravidelné renderovanie (pri zmene štýlov sa DiSK ukončí a je nutné spraviť manuálnu aktualizáciu):
  perl tilesGen.pl loop
  alebo (s automatickou aktualizáciou):
  ./tilesGenLoop.sh

Príklady vygenerovaných PNG obrázkov


tiles_12_2260_1404.png tilesh_12_2260_1404.png
tiles_12_2260_1404.png / tilesh_12_2260_1404.png

trails_12_2260_1404.png cycleways_12_2260_1404.png
trails_12_2260_1404.png / cycleways_12_2260_1404.png

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki