Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for DiSKInstallWindows
[5234] 2017-09-08 22:11:41 by kayle [aktualizácia]
[4930] 2014-12-30 18:39:32 by MiMiNo [aktualizacia SVN adresy]
[4552] 2013-03-30 19:34:08 by MiMiNo [login do SVN]
[4547] 2013-03-30 19:28:13 by MiMiNo [pridané do kategórie HowTo]
[4542] 2013-03-30 18:41:25 by MiMiNo [ini formátovanie]
[4541] 2013-03-30 18:35:02 by MiMiNo [medzera]
[4540] 2013-03-30 18:34:08 by MiMiNo [drobný komentár]
[4538] 2013-03-30 18:21:22 by MiMiNo [počiatočná verzia]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki