Revision [3017]

This is an old revision of EmbeddedFreemapDev made by MichalPalenik on 2010-05-05 09:20:54.

 

EmbeddedFreemap - pokročilé nastavenia


EmbeddedFreemap Embedded Freemap umožňuje aj pokročilé nastavenie ktoré nie je zahrnuté v sprievodcovi. Adresa vývojovej verzie je http://edev.freemap.sk.

návrhy ďalších možností sú na http://mantis.freemap.sk/view.php?id=12
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki