Revision [3019]

This is an old revision of EmbeddedFreemapDev made by MichalPalenik on 2010-05-05 10:46:15.

 

EmbeddedFreemap - pokročilé nastavenia


EmbeddedFreemap Embedded Freemap umožňuje aj pokročilé nastavenie ktoré nie je zahrnuté v sprievodcovi. Adresa vývojovej verzie je http://edev.freemap.sk.

návrhy ďalších možností sú na http://mantis.freemap.sk/view.php?id=12

poznámky k súboru markerov:
  • stĺpce sú oddelené tabulátorom (teda tabulátor musí byť práve medzi stĺpcami)
  • každý nový riadok je chápaný ako nová súradnica (teda v description namiesto nového riadku treba použiť \n)
  • prvý riadok musí byť hlavička, je poskladaná zo stĺpcov lat, lon, title, description, iconSize, iconOffset, icon. niektoré sa môžu vynechať

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki