Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

freemapSKtopo

Je turisticko/cyklistická mapa vytvorená z dát projektu OpenStreetMap. Použité vrstevnice sú z projektu SRTM. Mapa je určená pre navigačné zariadenia značky Garmin. Inštrukcie pre operačný systém Windows sú nižšie. Inštrukcie pre MacOS X nájdete na tejto stránke.

Poznámka: zariadenie Edge 1000 a GPSMap 64 (prípadne ďalšie) nezobrazujú mapu. Mapa používa unicode pre ukladanie znakov a tieto zariadenia s tím majú problém. Pokiaľ Vám zariadenie píše, že je "mapa zamknutá" stiahnite si súbor, ktorý má v názve "latin1" a postupujte podľa návodu nižšie.
Viac o probléme zamknutej mapy na anglickom Garmin fóre.
Taktiež v prípade ak vlastníte staršie zariadenie, ktoré miesto písmen s diakritikou zobrazuje nezmyselné znaky, použite verziu, ktorá má v názve "latin1".

Inštalácia pre Windows

Prvá možnosť je za pomoci programov MapSource alebo BaseCamp, dodávaných spolu so zariadením.
  1. Stiahnite si zo stránky http://download.freemap.sk/garmin mapu freemapSKtopo.exe alebo alternatívne freemapSKtopo.latin1.exe (obsahuje windows inštalátor pre MapSource/BaseCamp).
  2. Po spustení sa Vás inštalátor opýta, kam mapu uložiť
  3. Pripojte zariadenie k PC a spustite MapSource/BaseCamp
  4. Vyberte si freemapSKtopo mapu, upravte mierku zobrazenia tak, aby ste videli celé Slovensko
  5. Vyberte "nástroj mapy" a vyklikajte si ktoré oblasti chcete mať v zariadení (toto sa môže opakovať viac krát a pre rôzne mapy, stačí len zvoliť inú mapu a vyklikať na nej oblasti). Naľavo by ste mali vidieť (záložka Mapy) ako pribúdajú vybrané oblasti.
  6. Kliknite na "Odoslať do zariadenia"
  7. HOTOVO

Ďalšou možnosťou ako dostať mapu do zariadenie je použiť súbor gmapsupp.img. Tento postup je možné použiť aj v prípade ak nie ste majiteľom počítača s OS Windows.
  1. Stiahnite si zo stránky http://download.freemap.sk/garmin mapu freemapSKtopo.gmapsupp.zip alebo alternatívne freemapSKtopo.gmapsupp.latin1.zip.
  2. Rozbaľte zip súbor. (Obsahuje gmapsupp.img a informacia.txt)
  3. Súbor gmapsupp.img stačí nakopírovať do zariadenia do priečinku Garmin alebo na pamäťovú kartu, tiež priečinok Garmin. Ak už máte taký súbor a obsahuje inú mapu odporúčame si pôvodnú mapu zazálohovať v počítači. Pokiaľ sa nejedná o staršie Garmin zariadenie, tak je možné používať aj viac img súborov súčasne. Stačí ak stiahnutý gmapsupp.img premenujete na napr. freemap.img a tento súbor uložíte do priečinka Garmin.

Upozornenie na záver

Mapa, ako mnohé ďalšie voľne dostupné mapy, je pripravená neoficiálnymi nástrojmi, ktoré nie sú výrobcom zariadení Garmin podporované.
Tu uvedený postup je bez záruky a aj v prípade, že budete postupovať presne podľa neho nezaručujeme, že sa s Vaším zariadením nič nestane. Ak sa predsa len stane ponechajte si všetky kúsky čo Vám ostanú.

Vylúčenie zodpovednosti
Poskytovateľ mapových podkladov (Freemap Slovakia) nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví, smrť následkom úrazu, stratu orientácie, alebo finančné straty spôsobené použitím mapových podkladov, ani nepresnosťou, prípadne chybou v poskytovaných mapových podkladoch.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki