Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1063]

This is an old revision of FileDownload made by NickN17 on 2009-01-09 21:13:26.

 

info Na stiahnutie

(zobraziť FileDownloadEn anglicky / switch to FileDownloadEn english)

info Súbory sú poskytované pod licenciou Creative Commons CC-BY-SA 2.0

Copyright ©2008 various OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org) contributors.
Licensed as Creative Commons CC-BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ).
Some rights reserved.


info OSM extrakt Slovenska
Vo formáte osm používanom v projekte OpenStreetMap
slovakia.zip
Veľkosť: cca 9 MB
Aktualizovaný denne

info Garmin mapa Slovenska
Garmin mapa v img formáte
63240001.img
Veľkosť: cca 3.8 MB
Aktualizovaný denne
FreemapvMapSource Navod ako pridať img do MapSource

Garmin mapa v img formáte - s navigáciou (beta)
gmapsupp.img
Veľkosť: cca 5.5 MB
Aktualizovaný denne

info Mapy pre NaviPOWM
Slovensko vo formate NaviPOWM
NaviPOWM_Maps_Slovakia.zip
Veľkosť: cca 16 MB
Aktualizovaný denne

info Mapy pre OziExplorer a TrekBuddy
OziExplorer zobrazuje mapy na PDA a na PC. TrekBuddy je pre mobilné telefóny.

Ak Vám chýbajú nejaké oblasti, napíšte nám.

Unknown action ""dynamic""
info Mapy pre GpsMid
Unknown action ""dynamic""
info Mapy pre OsmTracker
Momentálne je podporovaná možnosť online sťahovanie máp.
Prečítajte si informácie o konfigurovaní vrstvy LayerAllInOne. Do aplikácie len zadajte požadovanú URL adresu.
Offline mapu si môžete pripraviť podobne pomocou nástrojov OSMtiledownloader (Anglicky) a JTileDownloader (Anglicky)

SiteStart Naspäť

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki