Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FreemapDevelopers
[4979] 2015-05-25 23:26:11 by JozefVince
[3436] 2010-11-29 09:41:08 by NickN17
[1956] 2009-06-25 15:20:52 by JozefVince
[1955] 2009-06-25 15:20:36 by JozefVince
[1924] 2009-06-25 10:40:37 by NickN17 [sakra editol som zlu stranku]
[1923] 2009-06-25 10:39:51 by NickN17
[1541] 2009-03-15 17:23:50 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki