Lokalizačná služba

Portál freemap.sk umožňuje sledovanie aktuálnej polohy zariadenia na mape (anglicky: live tracking / real-time tracking). Na využitie tejto funkcie je potrebné prihlásenie sa na freemap.sk ako registrovaný používateľ.

Sledovanie zariadenia na mape

  1. navštíviť stránku www.freemap.sk a prihlásiť sa
  2. v ľavom hornom rohu kliknúť na Portály a služby
  3. v prvej sekcii Hlavné mapové portály kliknúť na Lokalizačné služby
Skrátene: zadať priamo loc.freemap.sk do prehliadača

Nastavenie zariadenia na odosielanie aktuálnej polohy

Nastavenie pozostáva z dvoch krokov:
  1. zaregistrovanie zariadenia na portáli freemap.sk
  2. nastavenie zariadenia tak, aby odosielalo svoju aktuálnu polohu (návod pre Android aplikáciu Locus Map Pro).


CategoryHowTo

There are no comments on this page. [Add comment]

Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki