Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FreemapPrax
[3231] 2010-08-26 13:18:29 by MichalPalenik
[2651] 2010-02-10 13:53:38 by MichalPalenik
[2644] 2010-02-09 17:42:05 by MichalPalenik
[2643] 2010-02-09 17:41:47 by MichalPalenik
[2639] 2010-02-09 12:03:17 by MichalPalenik
[2632] 2010-02-02 17:18:36 by MichalPalenik
[2611] 2010-02-01 11:14:56 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki