Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4673]

This is an old revision of FreemapV3 made by MichalPalenik on 2014-03-17 16:31:55.

 

požiadavky na www.freemap.sk verzie 23

* krajší dizajn :) (ľahší, ...)
* aby nabehlo aj bez databázy (cachovanie vecí do súborov, ...)
* funkčnosť na mobiloch (teda asi Leaflet)
* listovanie turistických/cyklistických trás čo vidím, ala http://epsilon.sk/dynamicke/turistika.html
* url aby neobsahovalo | (nefunguje v mailocha a facebookoch) ale /, možno zmeniť na http://postgis.net/docs/ST_GeoHash.html

...
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki