Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
POZOR: stále vo vývoji

GeoMenu je služba podobná EmbeddedFreemap. Umožňuje Vám dať na svoju stránku mapku s objektami, ktoré slúžia ako menu.

Existujú dve verzie GeoMenu. Jednoduhšia, často však postačujúca verzia, načíta všetky elementy naraz a zobrazí ich. Popis je na EmbeddedFreemapDev

Zložitejšia verzia, popísaná nižšie, umožňuje, resp má výhody:
Nevýhody:

Príklady

niekoľko príkladov (jeden príklad je viac ako tisíc slov):

Krátky návod


Stiahni balíček
Balíček freemap-geomenu.zip stiahni z http://download.freemap.sk/ Rozbaľ do www rootu svojho webu.

Uprav cesty a SQL
v časti inc/ sú dva konfiguračné súbory. V database.php uprav prístupové údaje a SQL dotaz ktorý sa má vykonávať. Výstupom text.php má byť html ktoré bude v bublinke.
Časťou nastavenia je aj obrázok/ikonka, ktorá sa zobrazí v mieste bodu. Toto môže byť jednotné pre všetky záznamy, alebo sa môže líšiť (napr. každá osoba bude mať svoju fotku). cesta k ikonke...
todo: cesty k js

Integruj do stránky
V časti stránky kde chceš mat GeoMenu, doplň iframe, ktorý zavolá nastavené GeoMenu. Takisto je možné inkludnúť kód GeoMenu priamo do PHP stránky.

Kompatibilia

Firefox: ok, Chrome: ok,
IE ?, Opera ?, Konqueror ?, Safari ?
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki