Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [77]

This is an old revision of HomePage made by JozefVince on 2008-03-19 16:35:57.

 

Oznam
Pre integráciu WIKI do stránky/skinov FreemapSlovakia som založil novú štarovaciu stránku SiteStart. Môžete ju vylepšovať, rozširovať, ľubovolne prepájať s ďalšími existujúcimi aj novými stránkami tohoto wiki. Všetky zmeny budú dostupné ihneď
(samozrejme po dosiahnutí nejakého rozumného obsahu)Freemap "centrum"


Novinky
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki