Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [107]

This is an old revision of HomePage made by JozefVince on 2008-03-22 19:20:18.

 

Freemap Slovakia - "centrum"

Vitajte na našom malom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

Novinky
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki