Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [55]

This is an old revision of HomePage made by SanoZ on 2008-03-18 16:45:21.

 

Oznam
Pre integráciu WIKI do stránky/skinov FreemapSlovakia som založil novú štarovaciu stránku SiteStart. Môžete ju vylepšovať, rozširovať, ľubovolne prepájať s ďalšími existujúcimi aj novými stránkami tohoto wiki. Všetky zmeny budú dostupné ihneď
(samozrejme po dosiahnutí nejakého rozumného obsahu)

Freemap "centrum"


myslím, že toto wiki má tú výhodu, že je šikovne rozširovateľné cez actions (čosi ako plug-in), môžeme do neho zaintegrovať všelijaké naše grafy, štatistiky, a všetko čo nie je priamo "wiki-like vec"...
Moje otazky:
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki