Revision [2328]

This is an old revision of HowToHelp made by JozefVince on 2009-10-26 22:53:12.

 

Ako pomôcť

FreemapSlovakia je komunitný portál, preto sa jeho rozvoj odvíja od aktivít a ľudí, ktorí sa do nich zapájajú.

Sú rôzne spôsoby ako sa môžete zapojiť:
Email: freemap(zavinac)freemap.sk

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki