Revision [758]

This is an old revision of HowToHelp made by NickN17 on 2009-01-01 09:09:58.

 

Ako pomocť

Zmapuj okolie svojho bydliska. Úroveň detailov záleži len na tebe.

Keď sa chceš k nám pridať, prihlás sa do diskusnej skupiny. Napiš nám, dáme ti postupy a rady ako na to.

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki