Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Propagácia projektu


V rámci propagácie projektu je potrebné písať články a inak propagovať samotnú existenciu projektu FreemapSlovakia.

Dajte odkaz na svoju stránku pomocou vloženia html kódu (iné verzie loga):
logo Freemap slovakia, volnej digitálnej mapy Slovenska
<a href="http://www.freemap.sk" title="online digitálna mapa Slovenska">
<img src="http://download.freemap.sk/logo/logo-freemap-white-300.png"
alt="logo Freemap slovakia, volnej digitálnej mapy Slovenska"/>
</a>


Napíšte články do rôznych internetových ako i tlačených portálov (napríklad na stránku SVTS, KST, mtbiker.sk, ...). Vydávame TlacoveSpravy tlačové správy, vytvárame blogy, a prevádzkujeme túto wiki stránku s CategoryHowto návodmi. Budeme radi ak nám s týmto pomôžete.

Choďte na Konferencie konferencie a semináre a predstavte projekt.

Pripravte svoju obec do programu MapaObce, skontaktujte vedenie obce.

Zorganizujte MicroMappingParty vo Vašom okolí. Radi pomôžeme s organizovaním, zabezpečením, zapožičaním GPS prístrojov.

Propagujte Freemap pomocou PropagaciaNalepka nálepky na auto.

Rozdávajte RecruitmentPoster vo svojom okolí, RecruitmentPoster - motivačný text na letáky (pôvodný zdroj )

HowToHelp späť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki