Micro Mapping Party


MicroMappingParty (MMP), na rozdiel od MappingParty je najviac jednodňová akcia, ktorá prebieha na vopred určenom mieste na relatívne malej rozlohe, s menším počtom maperov (5-7 ľudí) a prípadných záujemcov nováčikov.
Akcia prebieha vačšinou nasledovne:
Čo si priniesť (nie je podmienkou, pravdepodobne sa môžete pridať aj k niekomu kto niečo z týchto vecí má):

Kedy si dáme ďalšiu ?

19. novembra 2011 bude MicroMappingParty201111StaraLesna MMP v Starej Lesnej

Minulé MicroMappingParty a vzdelávacie aktivity

Dňa 26.7.2008 sa uskutočnila prvá verejná MicroMappingParty20080726
25. apríla 2009 MicroMappingParty200904 MMP v Prešove
29. mája až 1. júna 2009 MicroMappingParty200905 MMP v Bratislave
21. júna 2009 MicroMappingParty200906 MMP v Bratislave
03. júla 2009 MicroMappingParty200907 Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach Žilina
16. apríla 2011 MicroMappingParty201104 MMP v Bánovciach
12. novembra 2011 MicroMappingParty201111 MMP v Pieninskom Národnom Parku

CategoryMappingParty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki