Ako inštalovať JOSM na Windows

 1. Stiahnuť verziu tested alebo latest.
 2. Stiahnutý súbor skopírovať do nejakého adresára, napr. "C:\Program Files\JOSM\" (adresár treba najprv vytvoriť).
 3. Vytvoriť si zástupcu (anglicky "shortcut") pre pohodlnejšie spúšťanie JOSM:
  • pravým tlačítkom myši na voľnej ploche, z menu zvoliť "Nový"
  • z novootvoreného menu zvoliť druhú položku zhora "zástupca"
  • v otvorenom okne zadať:
  • "c:\Program Files\Java\jre1.6.0_17\bin\java.exe" -Xmx128M -jar "c:\Program Files\JOSM\josm-latest.jar"
  • zvoliť tlačítko "ďalej", zadať meno (napr. "JOSM editor") a potvrdiť tlačítkom "Dokončiť".

Príklad, ako môže vyzerať zástupca (JOSM uložené v c:\josm\josm.jar, veľkosť pamäte 1024MB).
Nastavenie zástupcu


Zmena ikony

2DO: doplniť win špecifický postup


CategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki