Revision [2729]

This is an old revision of JTileDownloader made by MiMiNo on 2010-03-06 20:00:10.

 

JTileDownloader je aplikácia napísaná v jazyku JAVA, teda je spustiteľná minimálne na systéme Window / Linux. Umožňuje stiahnutie OSM mapových podkladov (=Tiles) pre offline použitie (napr. OSMTracker OSMtracker).

Domovská stránka projektu je http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JTileDownloader.

Základné funkcie

- sťahovanie mapových podkladov podľa zadaných kritérií
tbd.

Inštalácia

tbd.

Základné nastavenia

tbd.


CategoryHowTo, CategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki