Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for JTileDownloader
[3181] 2010-07-24 10:10:20 by MiMiNo [nový formát LayerAllInOne]
[2744] 2010-03-10 12:57:59 by MiMiNo [pokus o zrušenie odkazu]
[2739] 2010-03-07 19:31:00 by MiMiNo [doplnené screenshoty]
[2737] 2010-03-07 13:06:06 by MiMiNo [doplnené základné nastavenia]
[2729] 2010-03-06 20:00:10 by MiMiNo [základ pre ďalšie úpravy]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki