Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Katastrálny podklady


Stránky o katastrálnych mapách, katastrálnom portáli SR

KatasterWMS
KatasterTMS


The following 9 page(s) belong to Kataster

DatoveZdroje [DatoveZdroje]
freemapKaPor [freemapKaPor]
KatasterKluc [KatasterKluc]
KatasterPortal [KatasterPortal]
KatasterWMS [KatasterWMS]
SJTSK [SJTSK]
SJTSKGrid [SJTSKGrid]
SupisneCislaKapor [Súpisné čísla - Čísla parciel]
WishList [WishList]
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki