Konferencie

informácie o konferenciách na ktorých sa FreemapSlovakia zúčastnil alebo plánuje zúčastniť


Freemap konferencie


Plánované


portál konferencie.freemap.sk, prezentácie a články z konferencií.

--
CategoryInMedia
TlacoveSpravy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki