Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MappingParty201206
[4286] 2012-05-03 22:41:02 by MesiRE
[4285] 2012-05-03 22:34:29 by MesiRE
[4283] 2012-05-03 06:48:34 by kayle [zmena ubytovania]
[4226] 2012-03-26 15:07:19 by kayle [MP Sirava - odkaz a mapa na ubytovanie]
[4225] 2012-03-26 14:41:34 by JozefVince
[4223] 2012-03-26 14:38:02 by JozefVince
[4222] 2012-03-26 14:36:44 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki