Mapping Party ŠÍRAVA 2012


Na Zemplínskej Šírave sa bude konať Mapping Party, ktorej cieľom je vytvoriť čo najpresnejšiu digitálnu mapu okolia, dostupnú zdarma pre všetkých.

Stay tuned ! - termín je fixný, môžete sa registrovať. O ďalších podrobnostiach budeme informovať registrovaných členov mailom.

Sumár:


Čo:
Mapovanie pri Zemplínskej šírave a okolitých obciach (bike, turistika, urban)
Kedy:
2.-3. Jún 2012
Ako:
Registrujte sa cez formulár
Kde:

Občianske Združenie Freemap bolo založené v roku 2009. Zastupuje slovenskú komunitu amatérskych kartografov pracujúcich na medzinárodnom projekte OpenStreetMap, ktorého cieľom je vytvorenie kompletnej a najaktuálnejšej digitálnej mapy sveta.
Združenie zastrešuje mapový portál freemap.sk, koordinuje komunikáciu s mapovačmi a inštitúciami a organizuje akcie zamerané na vzdelávanie verejnosti v oblasti tvorby a využitia digitálnej mapy.

CategoryMappingParty
Category2percenta
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki