Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Mapping Party ŠÍRAVA 2012


Na Zemplínskej Šírave sa bude konať Mapping Party, ktorej cieľom je vytvoriť čo najpresnejšiu digitálnu mapu okolia, dostupnú zdarma pre všetkých.

Stay tuned ! - termín je fixný, môžete sa registrovať. O ďalších podrobnostiach budeme informovať registrovaných členov mailom.

Sumár:


Čo:
Mapovanie pri Zemplínskej šírave a okolitých obciach (bike, turistika, urban)
Kedy:
2.-3. Jún 2012
Ako:
Registrujte sa cez formulár
Kde:

Občianske Združenie Freemap bolo založené v roku 2009. Zastupuje slovenskú komunitu amatérskych kartografov pracujúcich na medzinárodnom projekte OpenStreetMap, ktorého cieľom je vytvorenie kompletnej a najaktuálnejšej digitálnej mapy sveta.
Združenie zastrešuje mapový portál freemap.sk, koordinuje komunikáciu s mapovačmi a inštitúciami a organizuje akcie zamerané na vzdelávanie verejnosti v oblasti tvorby a využitia digitálnej mapy.

CategoryMappingParty
Category2percenta
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki