Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Turisticko-cyklisticko-chodecká MappingParty v okolí BB, ubytovanie v Sliači (Vila green http://poi.oma.sk/n1012104568 ). Spoločné posedenie v piatok a v sobotu večer, medzitým mapovacia turistika aby sme doplnili http://zvolenska-kotlina.oma.sk/turisticky-atlas

Ak prídeš, večer sa dozvieš všetky odpovede na tému freemap/openstreetmap/oma, ktoré si sa bál opýtať.


A hiking-cycling-walking MappingParty in the region of Banská Bystica, accommodation in Sliač (Vila green http://poi.oma.sk/n1012104568 ). We will sit dow and talk on friday and saturday evening, and otherwise do some mapping of the suroundings http://zvolenska-kotlina.oma.sk/turisticky-atlas


CategoryMappingParty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki