Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MappingParty201606
[5051] 2016-06-23 16:14:58 by MichalPalenik
[5050] 2016-06-21 15:15:07 by MichalPalenik
[5047] 2016-06-03 10:39:17 by MichalPalenik
[5046] 2016-06-03 10:38:48 by MichalPalenik
[5042] 2016-05-27 21:05:33 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki