Revision [5119]

This is an old revision of MappingParty201710 made by kayle on 2017-09-07 09:03:47.

 

MappingParty november 2017


Turisticko-cyklisticko-chodecká MappingParty okolia Klenovca.

V piatok večer spoločné posedenie.
V sobotu mapovanie turistických/cyklo trás. V prípade záujmu možná prezentácia ako mapovať.
V nedeľu ráno spoločná foto :)

Termín: víkend 6.-8.10.2017
Ubytovanie: Zlatý býk, Rimavská Sobota - záväzná prihláška ubytovania
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki