Revision [5006]

This is an old revision of MappingParty made by MichalPalenik on 2015-09-09 15:04:09.

 

Mapping Party

Mapping Party je akcia zameraná na zmapovanie okolia vopred vybranej lokality. Akcie sú otvorené pre verejnosť a nových záujemcov radi zaškolia skúsenejší maperi.

Pripravované akcie


Kysuce, dušičky 2015

Uskutočnené akcie


CategoryMappingParty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki