Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Media2008December
[1418] 2009-02-27 14:25:55 by JozefVince
[1417] 2009-02-27 14:25:45 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki