Revision [1807]

This is an old revision of MicroMappingParty200905 made by MichalPalenik on 2009-05-20 08:46:48.

 

Dňa 21. júna sa uskutoční MicroMappingParty v Bratislave.

Akcia bude viac seminár a školenie ako mapping party a bude súčasťou linuxfestu. Linuxfest sa bude konať celý deň (od 9:00 do 17:00), v doobedných hodinách budú prednášky ohľadom linuxu, poobede budú semináre na rôzne témy. FreemapSlovakia bude jedna z tém.

Miesto konania: DK Dúbravka, Bratislava
Dátum a čas: 21. júna 2009, seminár FreemapSlovakia bude poobede
Ďalšie informácie: www.linuxfest.sk
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki