Revision [1832]

This is an old revision of MicroMappingParty200905 made by MichalPalenik on 2009-05-23 13:32:38.

 

V dňoch 29. mája až 1. júna sa uskutoční MicroMappingParty v Bratislave.

Nejedná sa veľmi o mapping party ale skôr o stretnutie sa s ľudmi mimo mapovacieho procesu a získať tak možnosť naučiť sa niečo jeden od druhého.

Ďalšie informácie: http://col-me.info/node/152, http://coop.col-me.info/
Jazyk: angličtina
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki