Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Ako náhlasiť chybu?

Ak ste našli chybu na mape, môžete ju nahlásiť na https://github.com/FreemapSlovakia/FreemapDiSK/issues (vyžaduje registráciu na github-e). Ak nechcete/nemôžete použiť github, zašlite nám email na podpora@freemap.sk (komunikácia ostane privátna), alebo verejne na diskusnú skupinu (diskusia je moderovaná, Váš príspevok sa zobrazí až po schválení moderátorom).

Veľmi nám pomôže, ak uvediete pokiaľ možno čo najviac detailov:
  1. odkaz na osm.org pre danú oblasť (kde je možné vidieť dané zmeny)
  2. odkaz na freemap.sk pre danú oblasť (získate ho z pravého dolného rohu mapy)
  3. krátky popis, čo konkrétne chýba

Upozornenie: Ak sa rozhodnete nahlásiť problém cez FB, požiadajte niektorého aktívneho člena freemap-u, aby Vaše hlásenie prekopíroval na github. Zvýšite tak šancu, že problém bude odstránený a neupadne do zabudnutia.

Ďakujeme vopred za každú nahlásenú chybu, pretože nám to pomáha vylepšiť mapu pre všetkých používateľov.

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki